Miljöinformation

Vi som bedriver kemtvätt måste tänka extra noga på miljö och hälsa. Till exempel måste kemikalier förvaras i väl förslutna kärl och luften måste renas från farliga ångor.

Varje år gör Miljöförvaltningen en miljöinspektion av tvättinrättningen. I inspektionen kontrolleras hur vi skyddar miljön från farliga utsläpp och medarbetare från skador. Miljöinspektionen vill också se att vi använder en tillbörlig mängd kemikalier och att all personal kan utöva egenkontroll på arbetsplatsen.

Så här tvättar vi

Oavsett om vi tvättar i vatten eller lösningsmedel är metoden anpassad för att ge bästa möjliga tvättresultat och minsta möjliga miljöpåverkan.

Våra moderna kemtvättsmaskiner har ett slutet kretsloppssystem med ett eget reningsverk. All smuts och tvättmedelsrester tas upp av ett filter och skickas till Ragn-Sells avfallshantering för destruktion. Inget avfall kommer ut i avloppet.

Vid vattentvätt är vi noga med att inte slösa på tvättmedel och vatten. Våra moderna maskiner hjälper oss också att vara skonsamma mot miljön vilket innebär att en vattentvätt hos oss många gånger kan vara bättre för miljön än motsvarande tvätt som sker i hemmet.

Miljöinspektion 2018

Årets kemikalieinspektion handlade, likt förra året, om att vara sparsam med el och kemikalier. Vi fick godkänt även i år och fortsätter eftersträva hållbarhet och odla vår miljömdvetenhet.

Miljöinspektion 2017

Inför årets inspektion har vi kompletterat kemikaliedokumentationen med en förteckning av alla kemikalier som används mer sällan. Kemikalierna blir för varje år mer och mer miljövändliga och det finns många olika kemikalier på marknaden. Vi eftersträvar hållbarhet.

Vi har också sett över den allmänna energiförbrukningen och har som rutin att stänga av de större maskinerna under lunchpauser. Genom att serva maskinerna ofta håller de en hög standard.

Årets inspektion kommer att ske den 25 september. Då fokuserar vi på förändringar i verksamheten och det slutna systemet för kemikalier.

Miljöinspektion 2016

Vi kan stolt meddela att vi även detta år använder en rimlig mängd kemikalier och förvarar, transporterar och lämnar alla kemikalier enligt gällande lagstiftning. I tvättlokalen finns också dragskåp och fläktar för att skydda personal och kunder från farliga ångor.

Allt icke-farligt avfall som till exempel emballage och packmaterial sopsorteras i föreningens egna miljöstation.

Vi har dokumentation för de kemikalier vi dagligen använder och hur vi ska handskas med dem. Under året kommer vi att komplettera med dokumentation kring de kemikalier vi använder mer sällan.

Vi har också för avsikt att se över våra rutiner för att minska energiförbrukningen. En viktig åtgärd är att stänga av strömmen på tvättmaskinerna mellan tvättarna.

© Copyright Perkem kemtvätt